Je hebt als bedrijf de stap genomen om jouw productdata te centraliseren in een PIM pakket, om de vele databronnen en -doelen te structureren. Een PIM kan immers een krachtig hulpmiddel zijn om deze uitdaging aan te pakken. Om het volledige potentieel van zo’n complexte tool te benutten, is het van vitaal belang om mensen met de nodige kennis en achtergrond in te schakelen. Een PIM specialist kan de business-behoeften van het bedrijf en de technische aspecten van de software naadloos aan elkaar koppelen.

Wat doet een PIM specialist zo allemaal?

De rol van een PIM specialist is om de PIM-gebruikers te ondersteunen in hun dagelijkse taken. Hij/zij/X zorgt ervoor dat de workflows worden opgevolgd en dat het datamodel wordt onderhouden en uitgebreid. De specialist fungeert ook als het aanspreekpunt voor de business bij problemen en als tussenpersoon bij technische vragen.

Bovendien is de PIM specialist verantwoordelijk voor de opleiding van eindgebruikers en wordt hij vaak ingezet bij het onboarden van nieuwe business units op de PIM. Door regelmatig af te stemmen met de business kan de specialist de behoeften van de klanten begrijpen en de productinformatie en processen zo optimaliseren dat ze de verkoop ondersteunen.

Een PIM specialist draagt ook bij aan de voorbereiding en uitvoering van datamigratie en kan de business helpen bij het opzetten van rapporten en analyses. Hij/zij/X is een belangrijke schakel tussen de technische afdeling en de business en kan een sleutelrol spelen bij het verbeteren van de communicatie tussen deze afdelingen.

Waarom is een PIM specialist belangrijk voor een succesvolle implementatie?

Vaak hebben interne teams beperkte ervaring met complexe data processen. Door een PIM specialist in te schakelen, kunnen andere afdelingen zich blijven focussen op hun kerntaken. De business zich kan focussen op klanten en leveranciers, technici kunnen zich blijven ontfermen op het draaiend houden van systemen, en sales en marketing kan zich blijven inzetten op het verwerven van nieuwe klanten en veroveren van nieuwe markten. Een PIM specialist heeft idealiter een specifieke achtergrond in jouw sector en kan door zijn kennis van de software én een outsider-blik, snel en efficiënt evalueren waar er verbeterd kan worden.

Een nieuwe manier van werken brengt vaak weerstand tot verandering met zich mee en het is ook de rol van de PIM specialist een verbindende factor te zijn tussen afdelingen, die soms tegenstrijdige belangen hebben (denk maar aan correcte administratieve processen versus snelheid om op trends in te kunnen spelen).

Bovendien kan hij een brug slaan tussen de noden van alle betrokken afdelingen. Zijn people en change management skills zorgen ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt en werkt naar dezelfde stip op de horizon.

Kies voor een PIM specialist van Master Data Partners

Onze PIM specialisten hebben ervaring met een 40-tal verschillende PIM-pakketten. Verder zijn ze bekend met de data behoeften van de meeste grote retailers op de Benelux markt, en hebben ze ervaring met een zeer divers productassortiment in uiteenlopende sectoren. Ze kunnen dus onmiddellijk vlot meedraaien met de interne teams en een connectie maken met alle belanghebbenden.

De inzet van een PIM specialist van Master Data Partners heeft in het verleden aantoonbaar tijd en frustraties bespaard, waardoor de interne teams zich konden blijven focussen op hun kerntaken. Ze kregen de kans te leren uit de jarenlange ervaring van onze specialisten en dat leverde een enorme tijds- en kenniswinst op.

Neem contact op

Stel volledig vrijblijvend uw vraag en ontdek hoe wij u kunnen helpen.